Een financieel plan opstellen: hoe begin je eraan?

financieel plan

Een financieel plan is een belangrijk hulpmiddel om je financiële doelen te bereiken. Voor de opstart en de groei van je onderneming is het een essentieel onderdeel van je businessplan, want het biedt jezelf en potentiële investeerders meer inzicht in toekomstige uitgaven en investeringen. Je boekhouder helpt je om een ondernemingsplan en een gedetailleerd financieel plan op te stellen, zodat je een goed beeld krijgt van de toekomst en je onderneming behoedt voor financiële valkuilen.

Het is belangrijk om rekening te houden met verschillende scenario’s en risico’s, zodat je plan realistisch en haalbaar is. Het kan nuttig zijn om advies te vragen aan een financieel adviseur of boekhouder om je te helpen bij het opstellen van je financieel plan en om te bepalen welke financiële doelen realistisch zijn voor je onderneming.

Hoe stel je een financieel plan op? 

 1. Bepaal je doelen en strategie.
  Stel vast wat de doelen zijn van je onderneming en hoe je deze wilt bereiken. Formuleer ook een duidelijke missie en visie.
 2. Maak een omzetprognose.
  Schat in wat de omzet van je onderneming zal zijn op basis van historische gegevens, markttrends en toekomstige groeimogelijkheden.
 3. Maak een kostenprognose.
  Schat in wat de kosten van je onderneming zullen zijn, waaronder huur, lonen, marketing, voorraden en andere uitgaven.
 4. Maak een liquiditeitsprognose.
  Schat in hoeveel geld er beschikbaar zal zijn voor je onderneming, op basis van de verwachte inkomsten en uitgaven.
 5. Maak een investeringsplan.
  Stel vast welke investeringen nodig zijn om je doelen te bereiken en hoe je deze zult financieren.
 6. Maak een financieel overzicht.
  Stel een balans- en resultatenrekening op om een overzicht te krijgen van de financiële situatie van je onderneming.
 7. Evalueer en pas aan.
  Blijf je financiële plan evalueren en pas het aan op basis van veranderende omstandigheden.

Het kan soms lastig zijn om te bepalen welke financiële keuzes je moet maken. Een boekhouder helpt je om weloverwogen beslissingen te nemen die passen bij je financiële doelen en persoonlijke situatie. Het is daarom een goed idee om een financieel adviseur in te schakelen bij de ontwikkeling van je financieel plan. Je accountant zal meestal starten met een basisontwerp van een financieel plan. Vervolgens kunnen zij met jou de eventuele financiële gevolgen doornemen.

Wanneer je kiest voor een nv, bv of andere rechtsvorm met een aansprakelijkheidsbeperking, moet je verplicht een financieel plan voorleggen. Toch kan het ook een goed idee zijn om een financieel plan te maken voor andere ondernemingsvormen, zodat je van bij het begin voldoende financieel inzicht in je bedrijf hebt.

Waaruit bestaat een financieel plan?

Omzetprognose

Een omzetprognose is een schatting van de verwachte inkomsten van een bedrijf gedurende een bepaalde periode. Het geeft je een beter inzicht in de haalbaarheid van je bedrijfsplan en hoeveel winst je kunt verwachten.

Hieronder volgen enkele stappen die je kunt nemen om een omzetprognose te maken:

 1. Onderzoek de markt.
  Onderzoek de markt waarin je actief bent, inclusief de grootte van de markt, de concurrentie en de trends. Dit helpt je een realistisch beeld te krijgen van de omzet die je kunt verwachten.
 2. Bepaal je doelgroep.
  Identificeer je doelgroep en stel vast hoe groot deze is. Bepaal ook welk deel van deze doelgroep je kunt bereiken en hoeveel potentiële klanten je verwacht te hebben.
 3. Bepaal je prijzen.
  Stel vast welke prijzen je zult vragen voor je producten of diensten. Houd hierbij rekening met de prijzen van concurrenten en met de waarde die je producten of diensten bieden.
 4. Maak een verkoopprognose.
  Maak een schatting van het aantal producten of diensten dat je verwacht te verkopen. Hierbij kun je rekening houden met historische gegevens, markttrends en verwachte veranderingen in de markt.
 5. Evalueer en pas aan.
  Blijf je omzetprognose evalueren en pas deze aan op basis van veranderende omstandigheden.

Kostenprognose

Een kostenprognose is een schatting van de verwachte kosten van een bedrijf gedurende een bepaalde periode. 

Voor een realistische kostenprognose ga je als volgt te werk:

 1. Maak een lijst van de kosten.
  Maak een lijst van alle kosten die je verwacht te maken, inclusief de kosten voor productie, materiaal, personeel, huur, belastingen en andere bedrijfskosten. Het kan helpen om deze kosten te verdelen in vaste en variabele kosten.
 2. Onderzoek de markt.
  Onderzoek de markt waarin je actief bent en bepaal wat de typische kosten zijn voor bedrijven in deze markt. Houd rekening met de grootte van je bedrijf en de specifieke omstandigheden.
 3. Evalueer en pas aan.

Investeringsplan

 1. Definieer de doelstellingen.
  Definieer de doelstellingen van je onderneming en bepaal hoe investeringen hieraan kunnen bijdragen. Stel prioriteiten en maak een lijst van de belangrijkste investeringsmogelijkheden.
 2. Onderzoek de investeringsmogelijkheden.
  Analyseer potentiële opbrengsten en risico’s. Maak een lijst van de investeringsmogelijkheden die het meest aantrekkelijk lijken.
 3. Maak een kosten-batenanalyse.
  Dit helpt je bij het selecteren van de investeringsmogelijkheden die de hoogste rendementen opleveren.
 4. Bepaal de financieringsbronnen.
  Dit kan bijvoorbeeld eigen vermogen zijn, of een lening van een bank. Maak een overzicht van de beschikbare financiële middelen en bepaal hoeveel er kan worden geïnvesteerd.

Financieel overzicht

Hiermee toon je aan hoe je de nodige investeringen zal bekostigen en kan je zelf nagaan of je over voldoende middelen beschikt om de investeringen te betalen.

 1. Bepaal hoeveel geld je nodig hebt.
  Maak een gedetailleerde schatting van de hoeveelheid geld die je nodig hebt om je bedrijf te starten of te laten groeien. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit opstartkosten, kosten voor het kopen van inventaris, huurkosten, marketingkosten, etc.
 2. Bepaal je financieringsbehoeften: bepaal hoeveel van het benodigde geld je zelf kunt financieren en hoeveel je moet lenen van andere bronnen, zoals een bank, investeerders of crowdfunding.
 3. Identificeer de financieringsbronnen: bepaal welke financieringsbronnen het beste bij je bedrijf passen. Dit kan bijvoorbeeld een zakelijke lening zijn, eigen vermogen van investeerders, crowdfunding of subsidies.
 4. Stel een financieringsstrategie op: stel een plan op voor het aantrekken van financiering van de verschillende bronnen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat je een lening aanvraagt bij een bank of investeerders benadert.
 5. Maak financiële prognoses: maak financiële prognoses op basis van de financiering die je verwacht te ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit een winst- en verliesrekening, een balans en een kasstroomoverzicht.

Resultatenrekening

De resultatenrekening geeft een overzicht van je maandelijkse inkomsten, uitgaven en overschotten. Samen met je boekhouder overloop je maandelijkse vaste kosten, zoals bijvoorbeeld je loon. Met de resultatenrekening bereken je hoeveel cash je steeds beschikbaar moet houden en hoe groot je omzet minimaal moet bedragen om alle kosten te dekken.

Een resultatenrekening begint doorgaans met de netto-omzet of bruto-omzet van het bedrijf, die wordt verminderd met de kostprijs van de omzet om de brutowinst te berekenen. Vervolgens worden de bedrijfskosten afgetrokken van de brutowinst om de operationele winst of het bedrijfsresultaat te berekenen. Tot slot worden financiële kosten en inkomsten verrekend om de uiteindelijke nettowinst of nettoverlies te bepalen.

De resultatenrekening wordt meestal opgesteld voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld een kwartaal of een jaar. Het kan worden gebruikt om de prestaties van het bedrijf te vergelijken met voorgaande perioden of met vergelijkbare bedrijven in dezelfde sector.

Een goed begrip van de resultatenrekening is belangrijk voor ondernemers en investeerders omdat het een belangrijke indicator is van de financiële gezondheid en prestaties van een bedrijf. Het kan helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen zoals investeringen, kostenbeheersing en het bepalen van de winstuitkeringen.

Een overzicht van de cashflow

Het is belangrijk om een maandelijks overzicht van je liquide middelen op te maken. In je cashflow-overzicht verzamel je daarom alle factoren die invloed hebben op je inkomsten en uitgaven, waaronder uitgaven voor de aankoop van grondstoffen, uitbetalingen van lonen en kapitaalaflossingen. Het verschil tussen beide geldstromen bepaalt de cashflow van je onderneming.

Waarom kiezen voor een boekhouder?

Een boekhouder helpt je om een sterk financieel plan op te stellen. Op die manier kan je makkelijker potentiële partners en investeerders overtuigen, alsook onaangename verrassingen vermijden. Vergeet ook niet dat je verplicht bent om een financieel plan op te stellen wanneer je een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opricht. Ook wanneer je niet verplicht bent, is het een goed idee om toch in de ontwikkeling van een duidelijk ondernemingsplan, inclusief financieel plan, op te stellen. 

Er zijn verschillende redenen waarom je zou kunnen kiezen voor een accountant voor je onderneming:

 • Je bespaart tijd: door het inschakelen van een boekhouder kan je tijd besparen die je anders zou besteden aan het bijhouden van je financiële administratie. Dit stelt je in staat om je te concentreren op andere aspecten van je bedrijf. 
 • Je voldoet aan je fiscale verplichtingen, zoals het tijdig indienen van belastingaangiften. Dit kan helpen om boetes en rentekosten te voorkomen.
 • Je kan beroep doen op financiële expertise: een accountant heeft kennis en ervaring in financiële zaken en kan je helpen bij het nemen van belangrijke financiële beslissingen voor je bedrijf. Ze kunnen bijvoorbeeld advies geven over investeringen, financiering en belastingplanning.
 • Je voert een efficiënte boekhouding: een boekhouder kan je helpen bij het opzetten en onderhouden van een efficiënt boekhoudsysteem voor je bedrijf. Dit kan ervoor zorgen dat je financiële administratie accuraat en up-to-date is, wat belangrijk is voor het nemen van weloverwogen zakelijke beslissingen.
 • Je bespaart kosten: hoewel het inhuren van een accountant kosten met zich meebrengt, kan het je op de lange termijn geld besparen. Een boekhouder kan bijvoorbeeld helpen bij het identificeren van mogelijke belastingvoordelen en -aftrekposten die je anders misschien over het hoofd zou hebben gezien.

Kortom, het inschakelen van een boekhouder kan veel voordelen bieden voor je onderneming, waaronder tijd- en kostenbesparingen, efficiëntie en financiële expertise. Het kan je helpen om je financiën op orde te houden en te zorgen voor een gezonde financiële toekomst voor je bedrijf. Doe hier een aanvraag en kom in contact met een boekhouder uit jouw buurt. 

Tom De Nauw

Expert persoonsbelastingen

Hulp nodig bij de zoektocht naar je boekhouder?

Wij brengen je graag in contact.

Vind gratis het boekhoudkantoor dat bij je past

Vraag via onderstaand formulier een gratis offerte aan, en wij selecteren voor jou de geschikte boekhouder. Je komt dus in contact met de geschikte boekhouder uit je regio. De offerteaanvraag is gratis en vrijblijvend, je zit dus nergens aan vast.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met ons cookiebeleid. Privacy & Algemene Voorwaarden.