Deze pagina is voor het laatst aangepast op 14/07/2023.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van boekhoudkantoren.be. U dient zich ervan bewust te zijn dat boekhoudkantoren.be niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

boekhoudkantoren.be respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Algemene voorwaarden voor het gebruik van data.

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor het gebruik van data op deze site. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de Voorwaarden van het gebruik van de Boekhoudkantoren.be website. Door het raadplegen van data op deze site komt een overeenkomst tot stand tussen u en Boekhoudkantoren.be. Op deze overeenkomst zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing:

1. U kunt gebruik maken van deze site voor het zoeken van data. U mag de data slechts gebruiken voor persoonlijk gebruik c.q. voor strikt intern gebruik binnen uw onderneming. 

2. Boekhoudkantoren.be of de partij waarvan Boekhoudkantoren.be de data betrekt, is rechthebbende op de auteursrechten, andere intellectuele eigendomsrechten en/of rechten op de data en/of databanken. Het ter beschikking stellen voor het onder punt 1 geformuleerde doel strekt niet tot overdracht van één of meer van deze rechten. 

3. Het is niet toegestaan de data te verhandelen, te reproduceren of anderszins ter beschikking te stellen aan derden. 

4. U bent niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boekhoudkantoren.be, anders dan door middel van een hyperlink, om een directe koppeling of gateway aan te brengen tussen de data op deze site en andere websites, (meta-) zoekmachines of welk ander computernetwerk dan ook. 

5. Bij misbruik van het bovenstaande behoudt Boekhoudkantoren.be.nl zich het recht voor om met onmiddellijke ingang het gebruiksrecht van de inbreukmaker in te trekken, dan wel de toegang tot het zoeken van data te verbieden en daartoe technische voorzieningen te treffen. Dit alles is uitsluitend ter beoordeling van Boekhoudkantoren.be. 

6. Boekhoudkantoren.be staat niet in voor de juistheid en de volledigheid van de data op deze site. Boekhoudkantoren.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door gebruik van data. 

7. Boekhoudkantoren.be behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. 

8. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten voortvloeien uit deze overeenkomst, zullen worden beslecht door de ter zake bevoegde rechter te Veurne, België.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met ons cookiebeleid. Privacy & Algemene Voorwaarden.