De beschermde titel van een boekhouder-fiscalist?

De beschermde titel van een boekhouder-fiscalist?title1

De beschermde titel en deontologische code van de boekhouder-fiscalist.

In dit artikel vindt u:

 1. Uitleg inzake de titelbescherming van de boekhouder
 2. De deontologische regels welke gelden voor de boekhouder

De beschermde titiel

In België is het beroep en de titel “Accountant” en “Erkend boekhouder” beschermd.

De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, regelt de werking van de verschillende instituten (Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, Beroepsinstituut van erkende boekhouders en Fiscalisten, het interinstitutencomité en Hoge Raad voor de Economische beroepen). De voornoemde wet beschermt de titels van “Accountant”, “Belastingconsulent” en “Erkend Boekhouder” en deze titels mogen enkel gevoerd worden indien het desbetreffende instituut hiervoor toestemming heeft gegeven. De titel “fiscalist” is daarentegen niet beschermd door voornoemde wet.

De wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren, gewijzigd door de Wet van 21 februari 1985 regelt de werking van het Instituut der Bedrijfsrevisoren (IBR). De titel van “Bedrijfsrevisor” is eveneens beschermd.

Lidmaatschap IAB

Een accountant is lid van de organisatie IAB (Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten). Een bedrijfsrevisor is lid van de organisatie IBR (Instituut van de Bedrijfsrevisoren). Een Erkend Boekhouder is lid van de organisatie BIBF (Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten).

 

De opleiding

In de regel heeft een accountant een professionele bacheloropleiding of een academische Master-opleiding achter de rug, al dan niet met een specifieke afstudeerrichting (bijvoorbeeld Professionele bachelor bedrijfsmanagement, afstudeerrichting accountancy-fiscaliteit, Master in de accountancy en het revisoraat, Master TEW accountancy, Master in de Handelswetenschappen, afstudeerrichting accountancy-fiscaliteit).

De stageperiode van een stagiair-accountant/belastingconsulent duurt 3 jaar. Deze stagiair moet slagen voor een ingangsexamen en na elk stagejaar een bekwaamheidsexamen afleggen. Aan het einde van zijn stage moet de stagiair een scriptie inleveren en een mondeling examen afleggen voor een jury.

Leden van het BIBF zijn niet gerechtigd om de titel accountant-belastingconsulent of bedrijfsrevisor te voeren. Zij zijn ook uitgesloten van een aantal exclusieve mandaten die enkel de accountant of bedrijfsrevisor mogen begeleiden.

Een erkend Boekhouder-Fiscalist mag wel alle boekhoudkundige, administratieve en fiscale taken van zijn cliënteel afhandelen. De stage van een Boekhouder-Fiscalist aangesloten bij het BIBF duurt minstens 1 jaar (max. 3 jaar) en wordt met een eindexamen afgerond.

De Deontologische code van de Boekhouder Fiscalist

De onderstaande pijlers vormen de deontologische regels in Vlaanderen voor het vak:

 

 1. De eerlijkheid en onafhankelijkheid

  Dit houdt in dat te allen tijde de boekhouder-fiscalist zijn of haar vak dient uit te oefenen met eerlijkheid, waardigheid en bekwaamheid.

 2. Het beroepsgeheim en de plicht tot discretie

  Zowel de boekhouder-fiscalist als de medewerkers van het kantoor dienen het beroepsgeheim bij de uit te voeren opdrachten te allen tijde te respecteren.

 3. De professionele aansprakelijkheid

  De boekhouder-fiscalist dient een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten ten einde waarborg te bieden in gevallen van schade voortvloeiend uit diens werkzaamheden.

 4. Permanente bijscholing

  Jaarlijks dient de boekhouder-fiscalist voldoende beroepsmatige scholingsuren te maken ten einde diens vakkennis op niveau te houden.

 5. Onverenigbaarheid

  Ten einde cliënten onafhankelijk te kunnen bijstaan is het beroep onverenigbaar met elke ambachtelijke of commerciële activiteit.


Waardevol? Delen wordt gewaardeerd:
Zoek een boekhoudkantoor bij u in de buurt »


Lees een ander artikel »

Tom De Nauw

Expert persoonsbelastingen

Hulp nodig bij de zoektocht naar je boekhouder?

Wij brengen je graag in contact.

Deze website gebruikt cookies. We maken gebruik van cookies om gegevens m.b.t. de prestaties en het gebruik van deze website te verzamelen en analyseren, om sociale netwerkfunctionaliteiten aan te bieden en onze content en advertenties te verbeteren en personaliseren.