Waardevol? Delen wordt gewaardeerd:


Kleine onderneming (vrijgesteld van btw) die koopt in een andere lidstaat van de EG

Het is heel verleidelijk om bijvoorbeeld in één van de buurlanden produkten te bestellen waarbij uw leverancier géén btw gaat aanrekenen (omdat U de eigen btw nummer/ondernemingsnummer doorgegeven hebt). Bijvoorbeeld leveranciers zoals Bol.com, Coolblue Nl, Vistaprint en dergelijke. Deze leveranciers gaan dat beschouwen als een intracommunautaire levering.

Dit is evenwel een vergiftigd geschenk want U moet desondanks toch btw betalen (maar geen buitenlandse maar Belgische) op deze aankopen. Hiervoor dient per kwartaal een aangifte ‘629’ ingediend te worden bij het bijzondere controlekantoor Mechelen. Deze bezorgen dan ook de betalingsgegevens voor het vereffenen van de betreffende btw.

Waarom is dit nu zo belangrijk : ten eerste omdat U niets bespaart (want de btw is toch verschuldigd) maar vooral omdat de boetes voor het niet indienen van deze aangifte zeer hoog zijn (en toegepast worden). Met zeer hoog bedoel ik 1.000,- euro per in te dienen kwartaalaangifte en dit volledig losstaand van het bedrag aan verschuldigde btw.

De bijzondere btw-aangifte moet worden ingediend door btw-belastingplichten die geen klassieke periodieke btw-aangifte indienen, namelijk:

vrijgestelde kleine ondernemingen

belastingplichtigen onderworpen aan de bijzondere landbouwregeling

belastingplichtigen die uitsluitend handelingen verrichten die door artikel 44 van het Btw-Wetboek zijn vrijgesteld en waarvoor zij geen enkel recht op aftrek hebben

niet-belastingplichtige rechtspersonen

Kan de administratie dat nazien : natuurlijk. Er is gegevensuitwisseling met de verschillende andere EG-landen en bovendien moeten deze verkopen door de leverancier elk kwartaal aangegeven worden (per btw-nummer/per land) in een zogenaamde intracommunautaire aangifte.

Dus: doe tijdig de aangifte ‘629’ en vereffen tijdig de verschuldigde btw op deze aankopen.Waardevol? Delen wordt gewaardeerd:

Direct naar het profiel van Claes G. & C° BV »


Zoek een boekhoudkantoor bij u in de buurt »


Lees een ander artikel »Auteur

Claes G. & C° BV
Kapittelstraat, 50
9310 Moorsel-Aalst

Andere artikelen

Hybride wagens : to be or not to be FAKE
Lees verder

Inhoudingsplicht o.a. bij werken in onroerende staat
Lees verder

Verschil tussen een kasboek en een ontvangstenboek.
Lees verder

Onze klanten aan het woord - Meerschman n.v.
Lees verder


Zoek naar een boekhoudkantoor in de buurt